בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קריירה - career

מסלול ההתמחות והקידום המקצועי שהעובד צועד בו. תחילתו של מסלול זה בהכשרה המקצועית שרוכש העובד, והמשכו בעבודה במקומות עבודה שונים, תוך רכישת התמחויות וכישורים נוספים. רכישת מקצוע חדש מביאה לתפנית בקריירה של העובד, ובמקרה הקיצוני מובילה אותו לקריירה שנייה. תפנית בקריירה נובעת מרצון של העובד לעבור למסלול קריירה אטרקטיבי יותר, או משום שהקריירה הקודמת מיצתה את עצמה והעובד חייב לעבור הסבה מקצועית כדי להמשיך ולהתפרנס.