בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קריירה שנייה - second career

מסלול עבודה חדש שעובד מתחיל בו לאחר שהשלים שנות עבודה רבות במסלול עבודה קודם. אוכלוסייה מובהקת של בעלי קריירה שנייה הם אנשי כוחות הביטחון (צבא, משטרה וכו'), שבתום שירותם במסלול זה (בדרך כלל בגיל שבין 40 ל-50 שנה), הם פורשים לפנסיה ומתחילים קריירה שנייה בשוק העבודה האזרחי. לעתים משמשת ההתמחות שנרכשה בקריירה הראשונה גם בקריירה השנייה (למשל רופא צבאי שלאחר פרישתו מצה"ל ממשיך לעסוק ברפואה), אך פעמים רבות הקריירה השנייה היא, מטבע הדברים, בתחום התמחות שונה לחלוטין, אליו מביא העובד רק כישורים כלליים שרכש במהלך הקריירה הראשונה, כגון כישורי ניהול.

פעמים רבות זוכה העובד, במהלך הקריירה השנייה, להכנסה משני מקורות: שכר עבודה בעבודתו הנוכחית, ופנסיה בזכות עבודתו הקודמת. במצב זה נדרש העובד לתיאום מס.