בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קריאת פתע - call back pay

תשלום שניתן לעובד שנקרא לחזור לעבודה לאחר ששב לביתו בתום יום העבודה, עקב משימה הדורשת טיפול מיידי. תשלום זה כולל בדרך כלל גמול מינימלי המובטח לעובד ללא תלות במספר השעות שעבד.