בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קצבת ילדים - children's allowance

כל תושב ישראל זכאי לקצבת ילדים עבור כל אחד מילדיו שטרם מלאו לו 18 שנה. הקצבה משולמת על-ידי המוסד לביטוח-לאומי לאם הילדים ב-20 לכל חודש, לחשבונה האישי בבנק או לחשבון הבנק המשותף לה ולבן-זוגה. במקרה שהילד נמצא עם האב בלבד משולמת הקצבה לאב.

גובה הקצבה תלוי במספר הילדים, והוא נקבע בנקודות קצבה. ערכה של נקודת קצבה בחודש ינואר 2015 הוא 140 ש"ח. 

בעבר גדלה קצבת הילדים באופן תלול עם הגידול במספר הילדים במשפחה. החל מאמצע 2003 נקבע שגובה קצבת הילדים יהיה אחיד בגין כל ילד, אך ביחס לילדים שנולדו קודם לקביעה זו ייעשה הקיצוץ בהדרגה.