בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קצבת יוצא-צבא - family allowance for veterans, ex-serviceman's allowance

הענקה חודשית, שנתן המוסד לביטוח לאומי בגין הילד השלישי ואילך של חייל או של בן משפחה של חייל. הגדרה זו של ההענקה נועדה, למעשה, למנוע אותה מערבים. בעקבות תיקון חוק הביטוח הלאומי ניתנת הענקה זו, החל משנת 1997, לכל תושב, כחלק מקצבת הילדים, בגין הילד השלישי ואילך.