בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קצבת זיקנה - old age allowance

 

תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה, זכאי לקצבת זיקנה מהמוסד לביטוח-לאומי רק אם הכנסותיו אינן עולות על סכום הקבוע בחוק, בהתאם להרכב משפחתו. תושב שמלאו לו 70 שנה - לגבר, 67 שנה - לאשה, זכאי לקצבת זיקנה ללא התחשבות בגובה הכנסותיו.

הקצבה ניתנת רק לתושבים אשר היו מבוטחים תקופה מספקת, כלומר מילאו את שני התנאים דלהלן:

  • היו מבוטחים 5 שנים רצופות מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל קצבת זיקנה או 12 שנים, גם לא רצופות, בכל תקופה אחרת.
  • שילמו דמי ביטוח כחוק, עד הגיעם לגיל פרישה.

קצבת הזיקנה המזערית ליחיד היא בשיעור של 16% מהשכר הממוצע במשק. תוספת בעד התלויים במבוטח (אשה/בעל ושני ילדים), תוספת ותק ביטוח ותוספת דחיית קצבה, אשר משולמות לזכאים להן, עשויות להגדיל את קצבת הזיקנה עד ל-52.5% מהשכר הממוצע במשק.

מקבלי קצבת זיקנה, שאין להם הכנסה נוספת העולה על סכום קצבת הזיקנה ליחיד (אם אין תלויים בהם) או על סכום קצבת הזיקנה לזוג (אם יש תלויים בהם), זכאים לתוספת בהתאם לחוק הבטחת הכנסה.