בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קו העוני - poverty line, poverty level

רמת הכנסה שמשפחה שהכנסתה נמוכה ממנה נחשבת כסובלת מעוני. גובהו של קו העוני יחסי לגובה החציון של ההכנסה הפנויה במשק ומשתנה בהתאם לגודל המשפחה. על-פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנת 1999 היה קו העוני: ליחיד - 1,590 ש"ח, לזוג - 2,543 ש"ח, ולמשפחה בת ארבע נפשות - 4,069 ש"ח. כחמישית מתושבי המדינה נמצאו מתחת לקו העוני, ולשליש מתוכם ראש משפחה שעבד כשכיר.

פעולות רבות של הממשלה, בתחום המיסוי ובתחום הרווחה, נועדו לצמצם את היקף האוכלוסייה הנמצאת מתחת לקו העוני. הפעולות הקיימות והמתוכננות כוללות: