בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופת גמל לתגמולים - savings benefit fund, provident fund

קופת גמל שהכסף שנחסך בה עומד לרשות החוסך בבת-אחת בהגיע המועד שבו רשאי החוסך למשוך את כספו (להבדיל מקופת גמל לקצבה). קופות הגמל המנוהלות על ידי בתי השקעות וחלק מתוכניות ביטוח מנהלים נמצאות בקטגוריה זו. מתחילת שנת 2008 לא ניתן להפקיד כספים בקופה כזו.