בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופה קטנה - incidental expenses

סכומים המשמשים במפעל לתשלום מיידי של הוצאות קטנות שנוצרות במהלך הפעילות השוטף. עובד שנסע באופן חד-פעמי בתחבורה ציבורית בשליחות מעבידו, מקבל לעתים מהקופה הקטנה את החזר ההוצאות בפועל שהיו לו, בהתאם לכרטיסי הנסיעה שהוא מגיש. כאשר העובד נוסע בתחבורה ציבורית בשליחות מעבידו פעמים רבות, נוח יותר לבצע את ההחזר אחת לחודש, דרך תלוש המשכורת של העובד או באמצעות מערכת הנהלת החשבונות של המפעל.