בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופה לפיצויי פיטורים - severance pay fund

קופת גמל המשמשת את המעביד ליצירת יעודה לפיצויי פיטורים. ההפרשה לקופה נעשית לפי הזכות לפיצויים של כל עובד, אך אינה נרשמת על שמו של העובד.