בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קוד לבוש - dressing code

כללי לבוש, פורמליים או בלתי פורמליים, המחייבים עובדים במקום עבודה מסוים, ובפרט עובדים שבאים במגע עם לקוחות. קוד הלבוש פחות נוקשה מהחיוב ללבוש מדים, אך גם הוא שולל מהעובד את הזכות להתלבש כראות עיניו. דוגמה לכך היא הגישה, המקובלת במגזר הפיננסי, שבה נדרשים העובדים ללבוש חליפות ועניבות, ועובדות נדרשות ללבוש חליפות עם מכנסיים או חצאית.