בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה ("החבק") -

פרסום עב-כרס המכיל את פרשנותה של רשות המסים לפקודת מס הכנסה. הפרשנות מתבססת על פסקי דין ועל חוות-דעתם של מומחי הנציבות. חרף היקפו הגדול של פרסום זה (למעלה מ-1000 עמודים), דומני שעדיין רב בפקודה הנסתר על הגלוי.