בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צמיחה - growth, economic growth

גידול בערך הכולל של המוצרים והשירותים שנוצרו בתקופה מסוימת. ברמה הלאומית מתבטאת הצמיחה בגידול בתוצר המקומי הגולמי. ברמה המפעלית מתבטאת הצמיחה בגידול בהכנסות.