בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צייד ראשים - headhunter

חברת השמה הפועלת לאיתורם של אנשי מפתח הנחוצים למפעל השוכר את שירותיה ולשכנועם לעבור ממקום עבודתם הנוכחי למפעל המעונין בהם. פרסום מודעת "דרושים" מותיר בידי העובד את היוזמה להחליף את מקום עבודתו, ואילו צייד ראשים מעביר יוזמה זו למעביד הפוטנציאלי.