בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צו קריאה - call-up order

מכתב המזמן חייל מילואים לשירות מילואים פעיל. הצו מפרט את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום של שירות המילואים.

על-פי נהלי העבודה המקובלים נדרש העובד לדווח למעבידו על קבלת צו קריאה, כדי לאפשר למעביד להיערך להיעדרות זו, ובמידת הצורך לפנות לוועדה לתיאום מילואים.