בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צו מניעה - injunction, prohibitory injunction

צו של בית המשפט המורה לחדול מפעולה המנוגדת לחוק. מעסיקים וארגוני עובדים פונים לעתים לבית הדין לעבודה בבקשה להוצאת צו מניעה לשם שמירה על זכויות המוקנות להם בחוק או בהסכם קיבוצי. דוגמאות:

  • צו מניעה המורה לשובתים לחדול משביתה פראית ולחזור לעבודה סדירה. בשנים האחרונות היו מקרים לא מעטים שבהם התעלמו השובתים מצו כזה, והמשיכו בשביתתם.
  • צו מניעה המורה למעסיק לחדול מכוונתו לפטר עובדים בניגוד להוראות של חוק או הסכם קיבוצי