בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צווארון כחול - blue collar

כינוי לפועלי הייצור, מקצועיים ובלתי-מקצועיים, על שם צבעם של סרבלי העבודה אותם הם לובשים, להבדיל מבעלי צווארון לבן. עובדי צווארון כחול הם פעמים רבות עובדים יומיים.