בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צווארון ורוד - pink collar

כינוי, שנוצר בארצות-הברית בשנות השבעים, לעיסוקים שמרבית המועסקים בהם הן נשים, ולכן משולם בהם שכר נמוך (שהרי זו משכורת שנייה). בקטגוריה זו נכללים הוראה, סיעוד, תפירה, פקידות, מזכירות ועוד.

בניסיון לתיקון השכר הנמוך המשולם במקצועות צווארון ורוד נוסף לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד המושג עבודה שוות ערך.