בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פשיטת רגל - bankruptcy

  • חוקים אחדים נועדו להגן על העובד בעת פשיטת רגל של מעבידו:
  • חוק פיצויי פיטורים קובע את זכותו של העובד לפיצויי פיטורים בעת פשיטת רגל של מעבידו.
  • פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980, מעניקה, בחלוקת נכסיו של פושט רגל, דין קדימה על פני כל שאר החובות לחוב שכר עבודה וניכוי במקור משכר עבודה.
  • חוק הביטוח הלאומי מבטיח גמלה לעובד, במסגרת ענף ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד בגין חוב בשכר עבודה ופיצויי פיטורים שמעבידו נותר חייב לו, וגמלה לקופת גמל שבה מבוטח העובד בגין חוב של המעביד לה.