בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פרמיה -

  • (premium pay) תשלום בעד תפוקה העולה על הנורמה, שניתן לעובד במסגרת שכר עידוד. הפרמיה היא משני סוגים, בהתאם לדרך קביעתה:

    • פרמיה מדודה (measured premium): פרמיה המחושבת על-פי מדידת ביצועיו של העובד והשוואתם לנורמה.
    • פרמיה מוסכמת (agreed premium): פרמיה בשיעור קבוע הניתנת לעובד ללא מדידת ביצועיו, אלא בעקבות הסכמה בין העובד (או ארגון העובדים) ובין המעביד. פרמיה כזו משולמת במפעל שבו מונהג שכר עידוד, לעובד המשובץ בעיסוק שאינו מאפשר מדידת ביצועים.