בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פרישה גמישה - flexible retirement

קביעת גיל הפרישה בצורה גמישה, כלומר לא בגיל יחיד, אלא בטווח גילים שהעובד בוחר ממנו את גיל הפרישה המתאים לו. חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד מעניק פרישה גמישה לנשים. גם בתקשי"ר ובהסכמים קיבוציים שונים נקבעה פרישה גמישה.