בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פקיד שומה - assessing officer, tax inspector

  1. משרד אזורי של רשות המסים, העוסק בקשר השוטף עם הנישומים באותו אזור, למשל פקיד שומה כפר-סבא. פקיד השומה מנפיק אישורים להקלת מס, ולו מוגש הדו"ח השנתי.
  2. עובד במשרד הנ"ל העוסק בקשר שוטף עם הנישומים.