בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 - Income Tax Ordinance

החוק המסדיר את גבייתו של מס הכנסה. חוק זה הונהג בארץ ישראל בשנת 1941. (המלה "פקודה", ולא "חוק", בשמו של חוק זה נובעת ממקורו המנדטורי).

בשנת 1961 נקבע "נוסח חדש" לפקודת מס הכנסה, ומאז ועד שנת 2008 תוקנה הפקודה 165 פעמים. שינויים רבים אלה, אותם עוברת פקודת מס הכנסה באופן מתמיד (לעתים משתנה החוק בנושא מסוים אף פעמיים באותה שנת-מס), נובעים מתנאי המשק המשתנים (כגון שינוי ברמת האינפלציה), משינויים במדיניות משרד האוצר, מלחצים להשגת הקלות במס לאוכלוסיות מועדפות, ומהשימוש שעושה הממשלה במס זה ככלי רב עוצמה לעידוד הציבור לפעולות מסוימות.

לטקסט המלא של פקודת מס הכנסה.
לטקסט של תקנות מס הכנסה.