בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פקודה - ordinance

השם "פקודה" מיוחד לשני סוגים של חוקים:

  • חוק שמקורו בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, למשל פקודת מס הכנסה. הנוסח המחייב המקורי של חוקים אלה פורסם באנגלית. שר המשפטים הוסמך לפרסם "נוסח חדש" של חוקים אלה, שהוא גירסה עברית של החוק, יחד עם כל השינויים שחלו באותו חוק מכוח חקיקה לאחר הקמת המדינה. ועדת מומחים מיוחדת בודקת את התאמתו של הנוסח החדש לחוק המקורי, ולאור מסקנותיה מאשרת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת את הנוסח החדש, שמחליף את הנוסח האנגלי המקורי והופך לחוק המחייב. לפקודת מס הכנסה, למשל, פורסם נוסח חדש בשנת 1961.
  • חוק שמקורו בתקופת מועצת המדינה הזמנית, עם קום המדינה, למשל פקודת סדרי השלטון והמשפט.