בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנקס שכר - payroll, paybook

רישומים של המעביד אודות השכר ששילם לעובדיו. סעיף 24 לחוק הגנת השכר מחייב את המעביד לנהל פנקס שכר. פעולה זו מתבצעת על-ידי מרבית המעסיקים באמצעות מערכת ממוחשבת לחישוב שכר