בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיית יסוד - basic pension plan

תוכנית פנסיה אליה מועברים 5.5% ניכוי מהעובד ו-6% הפרשת מעביד. פנסיית יסוד מקנה לעובד את הזכות לפנסיית זיקנה הזכאות לפנסיית זיקנה היא רק לאחר 10 שנות חברות בקרן לפחות. כאשר פנסיונר נפטר מקבלים שאיריו פנסיית שאירים.

לפני שנים רבות נפסקה קבלת חברים חדשים לתוכנית פנסיה זו, החסרה שני מרכיבים חשובים: פנסיית נכות ופנסיית שאירים לשאיריו של עובד שנפטר.