בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיית זיקנה - old-age pension

פנסיה המשולמת לפנסיונר לכל ימי חייו, החל מיום הגיעו לגיל פרישה. גובה הפנסיה שווה למשכורת הקובעת כפול אחוז הפנסיה. 

אחוז הפנסיה לפנסיונר בפרישה רגילה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן הפנסיה, כאשר הצבירה המקובלת בקרנות הפנסיה הוותיקות היא 2% לשנה, עד למקסימום של 70% לו זכאי עובד לאחר 35 שנות חברות בקרן. משיקולים חברתיים נתאפשרה בעבר צבירה מהירה יותר למצטרפים לקרן בגיל מבוגר. בקרנות הפנסיה החדשות שיעור הצבירה תלוי בגיל העובד בעת הצבירה: לצעירים ניתן שיעור גבוה, והוא הולך ופוחת עם עליית גילו של העובד.