בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיה - pension

תשלום חודשי המשולם לעובד, לאחר פרישתו מהעבודה, או לשאירי העובד, על פי זכויות שצבר העובד בתקופת עבודתו. צבירת הזכות נעשית בקרן פנסיה או בפנסיה תקציבית, או נובעת מהסכם מיוחד לפנסיה מוקדמת.

הסדרי פנסיה ראשונים נעשו על-ידי דריווש מלך פרס (מאה חמישית לפנה"ס) שהעניק פנסיה לפקידי ממלכתו, והקיסר אוגוסטוס (שנת 6 לספירה) שיסד קרן פנסיה לחיילים שנפגעו בקרב. לתפוצה רחבה זכו הסדרי פנסיה במהלך מלחמת העולם השניה, כדרך לפתות אנשים להצטרף למעגל העבודה.

הפנסיה נחלקת לסוגים אחדים, בהתאם לסיבת היציאה לפנסיה:

לאתר קרן מקפת.

חילן פנסיה