בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיה מקיפה - comprehensive pension plan

תוכנית פנסיה שבמסגרתה מובטחת לעובד זכות לקבלת פנסיית זיקנה עם הגיעו לגיל פרישה, פנסיית נכות במקרה של נכות, או פנסיית שאירים לשאיריו של העובד לאחר מותו, גם אם נפטר בטרם הגיע לגיל פרישה.