בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיה ממלכתית - state pension

ביטוח פנסיוני מבוצע על-ידי גופים רבים: קרנות פנסיה, חברות ביטוח וחברות השקעה. הסכמי עבודה מעניקים ביטוח פנסיוני לעובדים, וההסכם לביטוח פנסיוני מקיף במשק מבטיח ביטוח פנסיוני לכל עובד. קודם למתן צו ההרחבה להסכם זה, עובדים רבים הגיעו לגיל פרישה ללא ביטוח פנסיוני נאות, וסבלו מעוני או מירידה חדה ברמת חייהם. פיתרון שהוצע לכך הוא חוק פנסיה ממלכתית, שיטיל חובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, ואולי יקבע את סוגי הביטוח הפנסיוני הראויים. חקיקתו של חוק זה ירדה מעל הפרק עם הוצאת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.