בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פיתוח משאבי אנוש - human resources development

פעולות של המעסיק לפיתוח כישוריהם של עובדיו, כך שיוכלו למלא את תפקידם טוב יותר ולהתקדם בעבודתם. למטרה זו משמשות הדרכה, הכשרה מקצועית והסבה מקצועית, בתחומים המשרתים את יעדי המעסיק. פעילות זו מגדילה את ערכו של ההון האנושי, ובכך תורמת להגדלת ערכו של המפעל.