בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פישור - mediation

  1. טיפול בסכסוך באמצעות הבאת הצדדים לסכסוך להסכמה ביניהם על תוצאה הנמצאת על הקו הישר המחבר בין עמדות שני הצדדים. דוגמה: העובד טוען שהוא זכאי ל-40 ימי חופשה, ואילו המעסיק טוען שהעובד זכאי ל-20 ימי חופשה בלבד. בפעולת פישור ישכנע המפשר את הצדדים לקרב את עמדותיהם זו לזו, כך שיגיעו להסכמה על ימי חופשה שמספרם גדול מ-20 וקטן מ-40. מרחב התמרון של המפשר קטן מזה של מגשר (העוסק בגישור). פישור היא דרך מהירה יחסית לסיומו של הסכסוך, אך מימושה תלוי ברצונם של הצדדים להגיע לפשרה.

    לבית הדין לעבודה נתונה סמכות להציע פשרה למתדיינים בפניו, לשם קיצור ההליך השיפוטי.

  2.  מונח שבעבר נעשה בו שימוש בחוק בתי המשפט, והוחלף בשנת 2001 במונח גישור.