בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פיטורים שלא כדין -

פיטורים שנעשו בניגוד להוראה האוסרת אותם. מקורות אחדים הופכים פיטורים לפיטורים שלא כדין:

  • הוראה מפורשת בחוק, למשל פיטוריה של עובדת הנמצאת בחופשת לידה.
  • הוראה בהסכם קיבוצי, המגבילה את זכותו של המעביד לפטר, כגון הוראה המחייבת היוועצות בוועד העובדים קודם לפיטורים.
  • פיטורים שרירותיים, המנוגדים לחובת תום הלב החלה על המעביד.

בעקבות פיטורים שלא כדין רשאי בית הדין לעבודה לתת צו עשה להחזרת העובד לעבודתו, או לקבוע פיצוי לעובד בהתאם לנזק שנגרם לו.