בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פיטורים קולקטיביים - collective dismissal

בנוסף לפיטורים של עובד מסוים מסיבות אישיות, כגון חוסר התאמה לתפקיד או התנהגות שאינה הולמת, ייתכנו גם פיטורים של קבוצת עובדים, מסיבות שאינן תלויות בעובדים המפוטרים:

  • פיטורי צמצום (cutbacks, redundancy dismissals)
  • פיטורים הנובעים מהצורך לצמצם את מצבת העובדים, במפעל כולו או בתחום מסוים, וזאת עקב קשיים כספיים שבהם נתון המפעל, או עקב ירידה מהותית בביקוש לתוצרתו. המשבר שפקד את ענף ההיי-טק בשנת 2001 הביא לפיטורי צמצום רחבי היקף במפעלים רבים, בארץ ובעולם.
  • פיטורי רה-ארגון (restructuring dismissals)
  • פיטורים הנובעים מארגון מחדש של סדרי הייצור במפעל, למשל כתוצאה מהעברת חלק מתהליך הייצור לקבלן משנה, או עקב הכנסת טכנולוגיה חדשה המייתרת חלק מהעובדים.
  • פיטורים כלכליים (economic layoff)
  • פיטורים הנובעים מסגירת המפעל או חלק ממחלקותיו, משום שאין כדאיות כלכלית להמשך פעולתם.

סעיף 37 לחוק שירות התעסוקה קובע שמעביד המפטר עשרה עובדים או יותר חייב להודיע על כך ללשכת שירות התעסוקה.