בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פוליסה משתתפת ברווחים - participating policy

פוליסת ביטוח חיים שכספי החיסכון שלה מושקעים בשוק ההון, ולכן התשואה שלה תלויה בתנאי השוק ובטיב ההשקעות שנעשו. מסלול ההשקעה של כספי החיסכון נקבע בדרך כלל על-ידי חברת הביטוח, אך מוצעות גם פוליסות שבהן יכול המבוטח לבחור את מסלול ההשקעה הרצוי לו, מבין מסלולים אחדים המוצעים על-ידי חברת הביטוח.

פוליסות ביטוח חיים שהונפקו משנת 1991 ואילך הן "משתתפות ברווחים" , להבדיל מפוליסות שנמכרו עד שנת 1990 ונהנות מתשואה מובטחת, בזכות אגרות חוב מיועדות, צמודות למדד ובריבית קבועה, שהנפיקה הממשלה בעבורן.

השם "משתתפת ברווחים" הוא לשון נקייה שנוקטות חברות הביטוח, שהרי פוליסה כזו משתתפת גם בהפסדים.

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר מפרסם מדי שנה את התשואות שהשיגה כל אחת מחברות הביטוח בפוליסות משתתפות ברווחים.

לדף התשואות באתר של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.