בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פגיעה בעבודה - work injury, industrial injury

פגיעה בעבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כפגיעה הנכללת באחת משתי הקטגוריות הבאות:

  • תאונת עבודה (work accident, industrial accident): תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו, או בדרכו הישירה ממעונו למקום העבודה ובחזרה.
  • מחלת מקצוע (occupational disease): מחלה שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו במקצועו. כמחלת-מקצוע תוכר רק מחלה שהוגדרה ככזו בתקנות הביטוח הלאומי בעת שהעובד חלה בה.

משמעותם המלאה של מונחים אלה נתבררה בפסקי-דין רבים של בית הדין לעבודה, שבהם הובאה לדיון השאלה האם מאורעות שונים נופלים בקטגוריה של פגיעה בעבודה, במסגרת תביעות לקבלת גמלאות מהמוסד לביטוח-לאומי בענף ביטוח נפגעי עבודה.