בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ערך פדיון - surrender value

בביטוח חיים ובקרן פנסיה: הסכום שמקבל המבוטח כאשר הוא מחליט להפסיק את הביטוח (או החברות בקרן) לפני המועד שנקבע מראש לסיום החיסכון וקבלת הזכויות. ערך הפדיון מתבסס רק על מרכיב החיסכון שבפוליסת הביטוח.

בשנים הראשונות לרכישתה של פוליסת ביטוח חיים, ערך הפדיון נמוך במיוחד, משום שהפרמיה משמשת במידה רבה לביסוי הוצאת המכירה של הפוליסה.