בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ערך סילוק - paid up value

בביטוח חיים: סכום הביטוח המוקטן הנשאר בתוקף בפוליסה לביטוח חיים כאשר המבוטח מפסיק לשלם פרמיות, אך אינו מפסיק את הביטוח, כלומר הוא משאיר בחברת הביטוח את סכומי החיסכון שצבר עד אותו מועד, מתוך כוונה לקבלם במועד שנקבע מלכתחילה בפוליסת הביטוח.

עובד שהיה מבוטח בביטוח מנהלים ועבר למקום עבודה שבו אינו מקבל הטבה זו, יכול לבחור בסילוק הפוליסה כדרך להימנע מתשלום פרמיות שוטפות.