בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עמלה - commission, sales compensation

רכיב שכר מקובל וחשוב במשכורתם של נציגי מכירות. גובהו של רכיב שכר זה נקבע בהתאם להיקף המכירות אליו הגיע נציג המכירות, ולכן רכיב שכר זה הוא בגדר שכר עידוד אישי.