בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עיסוק - occupation, job

אוסף של משרות השוות במאפייניהן: המטלות המתבצעות במסגרת המשרות, ההשכלה והניסיון הנדרשים לאיוש משרות אלה, מורכבות העבודה המתבצעת במשרה ומידת האחריות המוטלת על העובד. דוגמאות: מתכנת מתחיל, מזכירה בכירה.

אוגדן העיסוקים (DOT - Dictionary of Occupational Titles) של שירות התעסוקה של ארצות הברית כולל 20,000 עיסוקים.

לאתר Occupational Outlook Handbook, שבו תיאור מפורט של מאות עיסוקים, כולל מידע על מספר המועסקים ורמות השכר (בארצות הברית).