בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עומק האבטלה - depth of unemployment

שיעור המובטלים שמשך האבטלה שלהם עולה על משך זמן מסוים, למשל שנה, מתוך כלל המובטלים. עומק האבטלה משקף את היכולת של המובטלים להיחלץ ממצבם - גידול בעומק האבטלה פירושו שמי שהפך למובטל מתקשה יותר לחזור למעגל העבודה. משך זמן האבטלה שעל פיו מודדים את עומק האבטלה נתון לשיקול דעתו של החוקר: יש שמתייחסים למי שהיה מובטל שנה, ויש שמתייחסים למי שהיה מובטל תקופה קצרה יותר, למשל שלושה חודשים.

עומק האבטלה הוא מדד המשמש, בנוסף לשיעור האבטלה, להצגת חומרת האבטלה במשק, ומאפשר השוואה בין תקופות שונות באותה מדינה, ובין מדינות שונות באותה תקופה.

תוכנית ויסקונסין באה לצמצם את עומק האבטלה, כלומר להחזיר למעגל העבודה מובטלים שאבטלתם נמשכת זמן רב.