בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובד מדינה - civil servant

"מי שמקבל שכר מן המדינה" (חוק יסודות התקציב). הגדרה מצומצמת יותר ניתנת בחוק שירות המדינה (גמלאות): "נתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים".