בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובד חוץ תקני - non-regular employee

במפעל המנהל את מצבת עובדיו לפי תקן: עובד שאינו מאייש משרה המופיעה בספר התקן, כלומר הוא מועסק ללא קיום תקן עבורו (להבדיל מעובד תקני).

העסקתו של עובד חוץ תקני היא בדרך כלל זמנית, עד לסיום המשימה שלשמה גויס או עד ליצירת תקן מתאים.