בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובד במשכורת - salaried employee

יש שמבחינים, בעקבות האנגלית, בין המושגים שכר (שכר-עבודה) ומשכורת. שכר (wages), הוא התמורה שניתנת לעובדי כפיים (עובדי "צווארון כחול"); משכורת (salary), היא התמורה שניתנת לעובדי "צווארון לבן": פקידים, מנהלים וטכנאים.

הבחנה אחרת רואה במשכורת תמורה שניתנת על בסיס חודשי, ואילו בשכר - תמורה שניתנת לפי בסיס קצר יותר כגון שעה, יום או שבוע. הבחנה מעין זו נכללת בחוקי עבודה אחדים, שבהם מופיעה הגדרת המושגים עובד בשכר ועובד במשכורת באופן רלבנטי לאותו חוק.