בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובדי רפאים - ghost workers, ghost employees

  1. במדינות העולם השלישי: עובדים פיקטיביים, המופיעים במצבת כוח האדם של ארגונים ציבוריים המתוקצבים לפי שכר המועסקים בהם, ומשמשים ליצירת תקציבים מנופחים ולמעילה בכספי הציבור.

  2. כינוי לעובדים שכתוצאה מדרישה לצמצום במצבת העובדים אינם נמצאים במצבה הפורמלית, אלא פועלים כיועצים, עובדי קבלן וכדומה. העסקתם של עובדים כאלה ממומנת מתקציבי רכש, פיתוח וכו', בצורה שמאפשרת להציג קיצוץ בעלות השכר.