בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובדי ליבה - core employees, core workforce

עובדים העוסקים בפעילות העיקרית והייחודית של המפעל, ולכן למעסיק עניין מיוחד בשימורם ובפיתוחם. על היחס לעובדי ליבה ניתן ללמוד מדבריו של מנכ"ל חברת התרופות "טבע", אלי הורביץ:

"10% מהעובדים בטבע מייצרים ערך רב, ו-90% מהעובדים מייצרים ערך, אבל ניתן למצוא להם תחליף. אחת השגיאות שאנחנו עושים היא מתן יחס זהה לכולם. עלינו לטפל אחרת באותם 10%" (הארץ, 25.3.2001).