בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודת ילדים - child labor, children's work

חוק עבודת הנוער אוסר העבדת ילדים שגילם נמוך מ-15 שנה (ילד שמלאו לו 14 שנה מותר להעסיק בזמן חופשת לימודים). עבודת ילדים נעשית על חשבון לימודיהם ופוגעת בהתפתחותם ובבריאותם, ולכן נאסרה במדינות רבות. חרף זאת, נמשכת העסקתם של עשרות מיליוני ילדים במדינות בלתי מפותחות, בעיקר באסיה ובאפריקה, בזכות עלותה הנמוכה. חלק מתוצרתם של ילדים אלה נמכר למדינות מפותחות, שבהן היא נתקלת בהתנגדותם של ארגונים הפועלים לביטולה של עבודת ילדים בעולם. גם ארגון העבודה הבינלאומי פועל להפסקת העסקתם של ילדים.

לאתר Understanding Children's Work.
לאתר IPEC: International Programme on the Elimination of Child Labour.