בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודות יזומות - pump priming, workfare

עבודות ציבוריות היזומות על-ידי הממשלה במטרה לצמצם את האבטלה. לתוצרת הנובעת מעבודות אלה חשיבות משנית, ומטרתן העיקרית היא הספקת תעסוקה למובטלים, וההשפעה שיש לתעסוקה זו על כלל המשק. בשנות החמישים הופעלו בישראל עבודות יזומות בשימור קרקע, יעור וסלילה, כדי לספק עבודה למובטלים שבקרב העולים החדשים.