בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודה נוספת - moonlighting, dual job holding

מצב שבו בנוסף לעבודתו העיקרית מועסק העובד על-ידי מעסיק אחר או עובד כעצמאי. הסכמי עבודה רבים אוסרים עבודה נוספת ("עבודה פרטית")אלא באישור מפורש של המעביד. בענפים מסוימים מקובלת עבודה נוספת בהיקף נרחב:

  • רופאים המועסקים בבתי החולים ובקופות החולים עוסקים גם בפרקטיקה פרטית.
  • מורים נותנים שיעורים פרטיים.
  • חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות עוסקים במגוון רחב של עבודות נוספות, ובהן: הוראה במכללות, יעוץ ופעילות עסקית בתחום התמחותם.

פעמים רבות העבודה הנוספת היא בתחום זהה או קרוב לעיסוקו העיקרי של העובד, ובקבלתה מתבסס העובד על הכישורים והמוניטין שצבר בעבודתו העיקרית.

על עבודה נוספת חלה חובת ניכוי במקור למס הכנסה בשיעור קבוע של 50%. כאשר השכר בעבודה העיקרית אינו מצדיק מס בשיעור כה גבוה ניתן להקטינו, באמצעות תיאום מס, ולעתים כדאי, בעת עבודה נוספת, לבצע גם תיאום דמי ביטוח-לאומי.