בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודה מרחוק - telecommuting, teleworking

עבודה המתבצעת שלא במקום העבודה הרגיל, אלא בשלושה תחליפים עיקריים:

  • עבודה מהבית.
  • במרכז מיוחד למטרה זו (telecenter), הנמצא בסמוך לבית העובד, ומשותף לעתים למעסיקים אחדים.
  • בדרכים, ממכוניתו של העובד או ממקומות מנוחה בדרך. הזמינות הגוברת של תקשורת אלחוטית מאפשרת התרחבות של צורת עבודה זו.

בכל התחליפים נדרשת, פעמים רבות, יכולת לחיבורו של העובד לרשת המחשוב הארגונית, המהווה תשתית לביצוע העבודה.

עבודה מרחוק חוסכת לעובד זמן נסיעה מהבית לעבודה, מאפשרת לו גמישות בשעות העבודה ושילוב נוח של העבודה במחויבויות אחרות שלו. למעביד מאפשרת עבודה מרחוק הגדלה של מאגר העובדים הפוטנציאליים, חיסכון בעלויות משרד וזמינות של העובד בשעות בלתי שגרתיות.

בנוסף ליתרונות שמעניקה מסגרת עבודה זו לעובד ולמעביד, היא תורמת להפחתת העומס בכבישים ולהקטנת זיהום האוויר הנובע מעומס זה. למימוש צורת עבודה זו נדרשת מהעובד יכולת גדולה יותר לעבודה עצמאית, ומהמעביד נדרשות הקמה של רשת תקשורת מאובטחת (כרשת פרטית או על-גבי תשתית האינטרנט) והגדרת נהלי עבודה נאותים.